Skip navigation

Energija in okolje

Okolje je eno, nam vsem dodeljeno, bi lahko uvodne verze zapisal Oton Župančič, če bi živel danes.

Domovina je še vedno kraj, kjer imamo korenine, ki se s hrano, zrakom, vodo in energijo napajajo iz okolja.

Do njega se velikokrat obnašamo mačehovsko, nanj se spomnimo ob naravnih katastrofah, ko spoznamo silno moč narave in majhnost človeka.

Refleksija

Kako delovati z naravo, ne proti njej?