Skip navigation

Kogeneracija

Liberalizacija energetskega trga je podjetnim prinesla zanimive tehnične rešitve in finančne ugodnosti investicij v proizvodnjo »zelene« elektrike iz obnovljivih virov. V porastu je soproizvodnja toplotne in električne energije (SPTE), imenovana tudi kogeneracija, kot način uporabe strojev za pretvarjanje energije goriv, pri katerem poleg najbolj želene električne energije koristno uporabimo tudi toploto. Pri kogeneraciji različni tipi motorjev uporabljajo različne energente, zato je različna tudi subvencija za prodano elektriko.

Dopolnjevanje

Kogeneracija je način strojev za pretvarjanje energije , pri katerem poleg najbolj želene električne energije koristno uporabimo tudi .

Enable JavaScript