Skip navigation

Učinkovita raba energije

Izraz »Učinkovita raba energije« nima natančne definicije, obsega več področij, vsem pa je enotno stremljenje, da se na enoto porabi manj energije. Enota je lahko m2, m3, oseba, izdelek, razdalja, storitev, itd.
  • Energija je delo, je gibanje, je toplota, energija je življenje. Življenja brez energije ni, saj bi brez nje vse obstalo - celo gibanja delcev v atomih. Energija je torej gibalo celega sveta in seveda tudi našega življenja.
  • Energijo v vsakdanjem življenju potrebujemo za ohranjanje življenja (energija, ki jo dobimo s kemično pretvorbo iz hrane), za pripravo in shranjevanje hrane, za toplo vodo, za vzdrževanje primernih bivalnih pogojev (ogrevanje, ohlajanje), za pogon prevoznih sredstev, za razvedrilo, za konjičke itd.

Pri učinkoviti rabi energije v stavbah - kar je vsebina tega učbenika - sta najpomembnejša stavba in ogrevalni sistem. Stavbo obravnavamo na osnovi toplotnih izgub na obodu, ogrevalni sistem pa po učinkovitosti pretvorbe iz primarne v končno energijo.


Delež porabe energije v povprečnem štiričlanskem gospodinjstvu.