Skip navigation

Učinkovita raba energije

Dopolnjevanje

Bistvo rabe energije je, da se jo na enoto porabi .

Pri učinkoviti rabi energije v sta najpomembnejša stavba in ogrevalni .

Enable JavaScript