Skip navigation

Kjer nam najpogosteje spodrsne

Vsaka izkušnja - tudi slaba - je dobra, od vsake se nekaj naučimo. Glavnina tega učbenika je zasnovana »pravilno«, kar pomeni, da izpostavljamo tisto, kar je prav, dobro, pravilno, vredno posnemanja, pozitivno, učinkovito itd.

Antipod kvalitetnim rešitvam so nekvalitetne, torej vse tisto, kar je narobe, slabo, nepravilno, nevredno posnemanja, negativno, neučinkovito, neuporabno.

A brez slabih primerov - te predstavljamo v nadaljevanju - ne gre. Kitajski jin - jang vključuje nasprotja v celoto. V vsaki dobri stvari je nekaj slabega, v vsaki slabi nekaj dobrega. Naj bodo slabi primeri, fotografije in komentarji v dobrobit in spodbudo študentom, da jih v praksi ne bodo ponavljali, še manj pa delali nove.


Simbol za jin in jang.

Dvojica jin in jang ponazarja na videz ločene in nezdružljive sile narave, ki pa se medsebojno dopolnjujejo in oplajajo. Prav tako tolmači različne naravne dvojnosti, kot je svetloba in tema; moško in žensko načelo; visoko in nizko; toplo in hladno itd. Jin in jang sta dopolnjujoči si nasprotji, ki skupaj tvorita celoto. Vsaka stvar ima delež obojega. Nič ne obstaja v čisti obliki in mirovanju, vedno je vse v dinamičnem vzajemnem (so)delovanju.

Študij primera

Prijatelju ali sorodniku razloži pojem jin - jang in preveri kako ga razume.