Skip navigation

Indikatorji

Termografija

je slikovni zapis - imenovan termogram - oddaljenega toplotnega sevanja površin, deluje na osnovi infrardečega sevanja, meri temperaturne razlike. Tehnologija omogoča prikazovanje (vizualizacijo) porazdelitve različnih temperatur na merjencu s pomočjo termo kamere. Pri učinkoviti rabi energije jo uporabljamo za odkrivanje toplotnih izgub na obodu stavbe, znotraj za kontrolo ogrevalnih sistemov in instalacij. Danes uporabljamo termo kamere povsod, kjer se med nekim procesom ustvarja ali prenaša toplota, saj se s tem spreminja tudi temperatura in njena porazdelitev.

Ínfrardeče sevanje označuje elektromagnetno valovanje z valovnimi dolžinami, daljšimi od valovnih dolžin vidne svetlobe, a krajšimi od mikrovalovnega valovanja. Območje valovnih dolžin infrardečega valovanja obsega več velikostnih redov - od 700 nm (nanometer) do 1 mm (milimeter). Telesa z višjo temperaturo sevajo z večjo intenziteto in krajšo valovno dolžino kot telesa z nižjo temperaturo. Moč sevanja je sorazmerna s četrto potenco absolutne temperature. Ta naravni zakon je v zadnji tretjini 19. stoletja odkril slovenski fizik Jožef Štefan.