Skip navigation

Obnovljivi viri energije (OVE)

OVE so različni, zato so različne tudi tehnološke rešitve energetske izrabe in namen uporabe. Ena od značilnosti je, da nam brezplačna (sonce, veter) ni vedno na voljo.
  1. Sprejemniki sončne energije (SSE) proizvajajo toplo vodo, uporabno za ogrevanje sanitarne vode in/ali prostorov.
  2. Sončne celice (tudi fotovoltaika, FV) proizvajajo elektriko, ki jo lahko porabljamo - shranjeno v akumulatorjih - sami, ali jo prodajamo v javno omrežje.
  3. Hidroelektrarne (HE) izkoriščajo potencialno energijo vodotokov, male hidroelektrarne (MHE) običajno nadomestijo opustele mline in žage.
  4. Vetrne elektrarne (VE) proizvajajo elektriko, ki jo prodajamo v javno omrežje. Prevladujejo predvsem v vetrnih deželah in na odprtem morju.
  5. Bioplin je novejša tehnologija proizvodnje elektrike za prodajo v javno omrežje. Tehnologija se je razvila pri iskanju rešitev za gnojevko iz farm, ki zelo onesnažuje okolje.
  6. Geotermalna energija prihaja iz zemeljske sredice sama (gejziri) ali s črpanjem kot v naših toplicah. Običajno se uporablja neposredno preko toplotnih izmenjevalcev.
  7. Energetska izraba lesne (potencialno tudi rastlinske) biomase je za Slovenijo najbolj zanesljiv, cenen in - glede na 60 % poraščenost z gozdom - dolgoročno stabilen vir energije. Za energetske potrebe je les običajno pripravljen kot polena, sekanci ali peleti. Uporabnost je idealna za katerokoli energetsko potrebo, kot je ogrevanje prostorov in sanitarne vode, prav tako za soproizvodnjo elektrike in toplote. 

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Pri uporabi OVE ne potrebujemo druge energije.

Namig