Skip navigation

Rastlinska biomasa

Visoke cene in občasne nestabilnosti ponudbe energentov, nas silijo k iskanju drugih možnosti. Kmetijstvo se kaže kot idealna panoga, saj z gojenjem energetskih rastlin zmanjša odvisnost od svetovnih trgov. Domači viri energije temeljijo na kratkih prevoznih razdaljah, enostavnem sušenju in skladiščenju, visokih izkoristkih, enostavni proizvodnji itd. Ne pozabimo, da se prehranski trg zmanjšuje, zelo se lahko povečuje energetski trg.

Da je omenjena tehnologija izrabe biomase tudi tržno zanimiva, priča več proizvajalcev, ki ponujajo kotle in gorilnike ki - poleg lesne biomase - omogočajo tudi kurjenje žitaric. Tovrstne ogrevalne sisteme (zalogovnik, polž za transport, kotel z gorilnikom, ..) je mogoče nabaviti tudi v Sloveniji, v njih je možno v enem kotlu kuriti pelete in žita. Ob vseh naštetih dobrih plateh ne smemo pozabiti na etiko kurjenja osnov za hrano, kot tudi opozorila, da se bo ob uporabi žit za ogrevanje posledično dvignila cena žit za prehrano.

Dopolnjevanje

Z gojenjem energetskih rastlin se energetska odvisnost Slovenije. Domači viri energije temelji na kratkih prevoznih razdaljah, enostavnem in skladiščenju, izkoristkih ter enostavni .

Enable JavaScript