Skip navigation

Toplotna črpalka (TČ)

Toplotna črpalka je naprava, ki spreminja toploto nižje temperature v toploto višje temperature, kar pomeni, da navzven hladi, navznoter greje. Torej ravno obratno od hladilnika, ki greje navzven, hladi navznoter.

Delovanje toplotne črpalke temelji na krožnem procesu, v katerem je hladivo (tekočina z nizko točko vrelišča) podvrženo različnim spremembam agregatnega stanja uparjanju, kondenzaciji, ekspanziji in kompresiji. Najpomembnejši del TČ je uparjalnik, kjer TČ vzame iz okolice (zemlje, vode ali zraka) shranjeno sončno energijo in jo skupaj s pogonsko energijo (običajno elektriko, lahko tudi plinom) odda v obliki toplote za ogrevanje stanovanja ali segrevanje sanitarne vode.

Dopolnjevanje

Delovanje toplotne črpalke temelji na procesu, v katerem je (tekočina z nizko točko vrelišča) podvrženo različnim spremembam stanja uparjanju, kondenzaciji, ekspanziji in kompresiji. Najpomembnejši del TČ je , kjer TČ vzame iz okolice (zemlje, vode ali zraka) shranjeno energijo in jo skupaj s energijo (običajno elektriko, lahko tudi plinom) odda v obliki za ogrevanje stanovanja ali segrevanje sanitarne .

Enable JavaScript