Skip navigation

Veter

V vetrovnih državah, kot so Španija, Nemčija, Danska, Amerika vetrne elektrarne močno zaznamujejo podobo krajine. Sodobna izraba vetra je mlada panoga, v Španiji se je začela okrog leta 1990. Naravne danosti, velika potreba po elektriki in nizka cena zemljišč so osnova za ekonomiko vetrnih elektrarn.

Celotna investicija za eno vetrno elektrarno moči 2,5 mW je 2.4 mio €, v tej ceni je strošek zemljišča zanemarljiv, večje stroške povzroča gradnja infrastrukture. Med gradnjo je teren razrit, po zaključku pa postane »normalna« kmetijska površina. Seveda pa vetrnice niso samo na poljih in gorskih grebenih. Posebej okrog urbaniziranih območjih večjih mest so ob prometnicah, kjer je osnovna infrastruktura že zgrajena.


Enoletne meritve moči in stalnosti vetra na visokih merilnih stolpih so osnova za načrtovanje postavitve vetrne elektrarne. Da ni (skoraj) nič prepuščeno naključju, poskrbijo banke, ki jim je meritev osnova za odobritev kredita.