Skip navigation

Energetski trendi

Čisto naravno okolje ni vrednota sama po sebi, ampak eden izmed osnovnih in dolgoročnih nacionalnih interesov vsake države, saj z vidika trajnostnega razvoja uničeno okolje predstavlja izjemno velik družbeno-ekonomski strošek. Seveda pa je ta dolgoročni nacionalni interes v stalnem konfliktu z bolj kratkoročnimi pridobitnimi cilji ekonomskih subjektov. To se kaže tudi in predvsem na področju energetike. Vendar pa ta konflikt na energetskem področju ni nerešljiv oziroma ga je mogoče ustrezno obvladovati ter minimizirati s povsem ekonomskimi spodbudami. Trendi kažejo, da bo energetska dejavnost ena izmed najbolj donosnih gospodarskih dejavnosti. Za ponudnike energije bo pomembno, da bodo čim bolje in s čim večjim naborom energetskih produktov zadovoljevali potrebe korporativnih in fizičnih potrošnikov. Ob visoki ravni cen fosilnih goriv in z ustreznimi energetskimi in davčnimi politikami države, bodo ponudniki energentov relativno hitro prestrukturirali ponudbo v smeri obnovljivih virov energije. To pa pomeni, da se bo s tem ustrezno zmanjšal negativni pritisk sedanje strukture pridobivanja in porabe energije na okolje.

Na podlagi analize trendov na energetskem področju ter stroškov pridobivanja energije iz obnovljivih virov je za Slovenijo najbolj sprejemljiva opcija izraba sončne energije. Za doseganje tega je potrebna zgolj premišljena in ciljna energetska in davčna politika, ki bo stimulirala tako korporativne ponudnike kot fizične osebe (gospodinjstva) k prestrukturiranju virov pridobivanja energije.

Povzeto po: dr. Jože P. Damijan: Prispevek s posveta Problematika umeščanja vetrnih elektrarn v Sloveniji - primer Volovja Reber, Državni svet Republike Slovenije, 26. marec 2009.

Dopolnjevanje

Trendi kažejo, da bo dejavnost ena izmed najbolj gospodarskih dejavnosti. Za ponudnike bo pomembno, da bodo čim bolje in s čim večjim naborom energetskih zadovoljevali potrebe korporativnih in fizičnih .

Enable JavaScript