Skip navigation

Strokovne, finančne in državljanske podpore

Upoštevanje optimalnih energetskih zahtev pri načrtovanju energijsko varčne stavbe ima neposreden ekonomski učinek. V prvi vrsti gre za URE v stavbi sami in manjše onesnaževanja ter višjo ceno, ki jo doseže nepremičnina. Poleg ekonomskega učinka je potrebno upoštevati tudi kvaliteto bivanja. Kvalitetna ter neodvisna strokovna, finančna in državljanska pomoč iz celotnega spektra energije je dostopna pri različnih akterjih. To je energetsko svetovalna mreža ENSVET za gospodinjstva, Eko sklad za finančne podpore, NEP Slovenija za oglede primerov dobre prakse in nevladne organizacije. Poleg omenjenih so na trgu tudi drugi akterji, ki pa običajno niso niti brezplačni niti neodvisni. Mednje lahko uvrstimo projektante, trgovce, proizvajalce, nadzornike, izvajalce, itd.

Dopolnjevanje

Kvalitetna ter strokovna, finančna in državljanska pomoč iz celotnega spektra je dostopna pri različnih akterjih. To je energetsko svetovalna mreža za gospodinjstva, Eko sklad za podpore, NEP Slovenija za oglede primerov prakse in nevladne organizacije. Poleg omenjenih so na trgu tudi drugi akterji, ki pa običajno niso , niti neodvisni. Mednje lahko uvrstimo projektante, trgovce, proizvajalce, nadzornike, izvajalce , itd.

Enable JavaScript