Skip navigation

Deževnica

Naprave za uporabo deževnice v gospodinjstvu so sestavljene iz naslednjih delov:
  • zbiralna površina in odvod deževnice preko filtra,
  • notranji oziroma zunanji zbiralnik,
  • preliv zbiralnika in dovajanje pitne vode,
  • hišna vodna naprava z napravo za zvišanje vodnega tlaka in s krmiljenjem,
  • razdelilno omrežje z odvzemnimi mesti.

Zajem in odvod deževnice: priporočljiv je zajem deževnice preko celotne površine strehe. Deževnico nato odvajamo preko zbirnih oziroma padnih žlebov do zbiralnika za deževnico.

Grobi in fini filter: namestimo ju v padno cev na dostopnem mestu, kjer ju je mogoče na lahek in enostaven način čistiti.

Vodni hranilnik (B): Za vodni hranilnik (ne tlačni) lahko uporabimo:

  • Plastični rezervoar, ki ga namestimo v kleti.
  • V zemljo zakopan hranilnik iz cementa ali plastike (PE), predvsem pri novogradnji. Primerna je velikost od 2 do 12 m3 in več.
  • Obstoječe štirne.

Vprašanja z več izbirami

Vprašanje

Z uporabo deževnice:

Answers

ne plačamo vode, plačamo pa odvajanje (kanalščina)

ne plačamo vode, niti odvajanja (kanalščina)

Odziv