Skip navigation

Ciljno spremljanje rabe energije

Ciljno spremljanje rabe energije je menedžerska tehnika v okviru energetskega nadzora, ki omogoča nadziranje stroškov za energijo. Konkretno to pomeni zbiranje, interpretacijo in poročanje o rabi energije. Stalno spremljanje je osnova, načrtovanje in implementacija izboljšav pa nadgradnja. Osnovno spremljanje temelji na porabi energentov v osnovnih enotah (liter, kWh, m3) in je že lahko dober podatek. Boljši in lažje primerljivi so podatki, ko vso vhodno energijo pretvorimo na skupno enoto. Običajno je to kilovatna ura (kWh), ki jo potem primerjamo na drugo enoto. Običajno so to m2, število ljudi, izdelek. Ti izvedeni podatki so potem primerljivi med seboj, ne glede s katero energijo se ogreva stavba ali sanitarna voda.


Prav primerjava nam da pravo sliko, kako energetsko (ne)potratno stavbo imamo, kako energetsko konkurenčen je naš izdelek, koliko kWh energije potrebujemo za enega učenca v šolskem letu, koliko energije potrebujemo za tono kruha, itd. Vzpostavilo se je več lestvic, ena od teh je »litrska«. Pove nam, koliko energije potroši stavba na m2 ogrevane površine na leto. Litrska zato, ker ima 1 liter kurilnega olja 10 kW ur energije in je preračunavanje enostavno.

Tabela: Razvrstitev stavb v razrede energetske učinkovitosti glede na letno potrebno toploto za m2 ogrevane površine.

Razred

kWh/m2

A1

od 0 do vključno 10

A2

nad 10 do vključno 15

B1

nad 15 do vključno 25

B2

nad 25 do vključno 35

C

nad 35 do vključno 60

D

od 60 do vključno 105

E

od 105 do vključno 150

F

od 150 do vključno 210

G

od 210 do 300 in več